Podsumowanie Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23

     W dniach 9-10 października 2023 r. w toruńskim Hotelu Filmar odbył się Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowany przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowiło część szerszego projektu pt. Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – cz. II pn. OZE i Efektywność Energetyczna. Dotacji udzieliła też Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Pośród sponsorów uzupełniających znalazły się również spółki: WestWind Energy Polska, Synthex Technologies, Containex, a także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK. Patronatów honorowych udzielili: Minister Klimatu i Środowiska, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, JM Rektor UMK w Toruniu, Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Uzyskaliśmy też patronaty medialne od licznych redakcji regionalnych i branżowych.

    Komitet organizacyjny i naukowy Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 ocenia wydarzenie z perspektywy post factum pozytywnie jako udane spotkanie przedstawicieli polityki państwa, samorządów, nauki oraz biznesu. Ze względu na dofinansowanie naszego wydarzenia ze środków publicznych staraliśmy się, aby dobór gości i aspektów tematycznych w pełni odzwierciedlał pluralizm polskiego społeczeństwa – uczestników transformacji energetycznej RP. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy m.in. wszystkich posłów wybranych z okręgu toruńskiego w 2019 roku, samorządowców z kilku miast i gmin, przedstawicieli licznych ośrodków akademickich z całej Polski, a także prezesów, dyrektorów i prokurentów reprezentujących biznes OZE.

    Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej okazał się spotkaniem nowatorskiej formuły.  W polskiej praktyce organizacyjnej wykształciły się dwa typy konferencji. Pierwszy z nich – bardziej teoretyczny – to typowe konferencje naukowe dla profesorów, doktorów, jednym słowem naukowców, wygłaszających referaty, które potem najczęściej zostają opublikowane. Drugi typ to bardziej praktyczne konferencje branżowe – biznesowe, np. inwestorów w OZE. Nam udało się połączyć te dwie opcje w kongres hybrydowy. Pierwszy dzień (09.10) miał charakter paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli polityki państwa, samorządów, biznesu i uczelni wyższych z całej Polski (Polityka państwa, samorządy i przedsiębiorcy wobec OZE). Drugi dzień (10.10) stanowił typową konferencję naukowa (Nauka wobec OZE). Szczegółowy program dostępny jest też na stronie internetowej: https://kreo.org.pl/program/.

     Podczas uroczystego otwarcia dr Paweł Machalski – Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej przedstawił specyfikę i główne założenia organizacyjne KREO23. Scharakteryzował też podmioty uczestniczące w transformacji energetycznej, począwszy od gminy aż po Unię Europejską. Wskazał, że żaden z komponentów – państwowy, samorządowy, biznesowy czy naukowy – nie będzie działał w pełni efektywnie bez organizacyjnych i finansowych profitów płynących z integracji europejskiej. Środki dedykowane Polsce jako 5. państwu Unii Europejskiej – zarówno z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)/KPO, jak i Funduszu Spójności oraz pozostałych funduszy innowacyjnych są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać, tym bardziej, że w większości mają być przeznaczone na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną mobilność. Wiele uwagi podczas kongresowych obrad poświęciliśmy ponadto konieczności decentralizacji transformacji energetycznej, dostrzegając, że nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski bez włączenia w proces jego zapewniania jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza gmin (energetyka obywatelska i rozproszona). Osobny panel został dedykowany potencjałowi energetycznemu polskiej wsi i rolnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje formuła kongresu jako łącznika nauki z biznesem i panel Technologie Chemiczne a OZE z przedstawicielami wielu technicznych ośrodków naukowych.

    Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej zgodnie ze swym statutem  przyznało po raz pierwszy statuetki „Kreator Energii”. Organizacja może je przyznawać osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. 9 października 2023 r. Prezes wraz z Zarządem FREO i Panią Prof. Urszulą Kiełkowską z Wydziału Chemii UMK po raz pierwszy wręczyli statuetki Laureatom podczas uroczystego bankietu Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23. Kapituła Statuetki „Kreator Energii” podjęła decyzję o przyznaniu okolicznościowych nagród-wyróżnień za rok 2023:

  • Panu Jackowi Czarneckiemu – Wójtowi Gminy Chełmża za propagowanie inwestycji w OZE na terenie Gminy Chełmża i realizację pierwszej samorządowej farmy fotowoltaicznej w województwie kujawsko-pomorskim,
  • Panu Jerzemu Zająkale – Wójtowi Gminy Łubianka za propagowanie zielonej energii  i zrównoważonego rozwoju, liczne samorządowe inwestycje w OZE, w tym zakup i montaż mikroinstalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łubianka.

   W obu dniach Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 łącznie uczestniczyło prawie 150 osób. Efekt ekologiczny wyznaczony na poziomie 120 osób został zatem osiągnięty nadwyżką. Tezy i wnioski z kongresu zostaną opublikowane  w postaci naukowej książki pokonferencyjnej finansowanej w ramach realizowanego projektu z dotacji NFOŚiGW/WFOŚiGW w Toruniu. Reasumując, w opinii organizatorów – FREO i UMK w Toruniu – Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 okazał się udaną próbą integracji środowiska naukowego z samorządowym i biznesowym. Podczas trwania konferencji i po jej zakończeniu otrzymaliśmy wiele pozytywnych słów, podziękowań i gratulacji od naszych Gości. Dziękujemy za udzielone patronaty, dotacje i wszelkie życzliwe wsparcie umożliwiające efektywną, a zarazem efektowną organizację naszego debiutanckiego przedsięwzięcia. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

                                                    dr Paweł Machalski

Prezes Zarządu FREO wraz z  komitetami: naukowym i organizacyjnym KREO23

Komitet naukowy KREO23:

prof. dr hab. Justyna M. Chodkowska-Miszczuk, UMK

dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Mazurek, UMK

dr hab. Agnieszka Pilarska, UP w Poznaniu, FREO Toruń

dr hab. Bogusław Przywora, UJD w Częstochowie, FREO Toruń

dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK

dr hab. inż. Tomasz Śliwa Prof. Nzw, AGH Kraków

dr Marcin Cichosz, UMK

dr Sebastian Drużyński, UMK

dr inż. Sławomir Gromadzki, PANSIM w Ciechanowie, FREO

dr Bartłomiej Igliński, UMK

dr Grzegorz Koziński, FREO

dr Paweł Machalski, PANSIM w Ciechanowie, AJ w Toruniu, FREO

dr inż. Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie

dr Michał Piątek, FREO

Komitet organizacyjny KREO23:

dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK

dr Marcin Cichosz, UMK

dr Sebastian Drużyński, UMK

dr Bartłomiej Igliński, UMK

dr Grzegorz Koziński, FREO

dr Paweł Machalski, FREO

dr Aleksandra Szalla, UMK

Adriana Wróbel-Kaszanek, UMK

Artur Borowski, UMK

Małgorzata Czubek, FREO

Piotr Galiński, FREO

Adam Jabczyński, FREO

Magdalena Kogga, FREO

Maciej Koziołocki, FREO

Aniela Purgat, UMK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.