Patroni i partnerzy

Organizatorzy:

Podmioty dotujące:

Sponsorzy:

Patronaty honorowe:

Partnerzy:Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Patronaty medialne: