Komitet naukowy

Skład Komitetu Naukowego KREO23:

 • prof. Justyna M. Chodkowska-Miszczuk, UMK w Toruniu
 • dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
 • dr hab. Krzysztof Mazurek, UMK Toruń
 • dr hab. Agnieszka Pilarska, UP w Poznaniu, FREO Toruń
 • dr hab. Bogusław Przywora, UJD w Częstochowie, FREO Toruń
 • dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK
 • dr hab. inż. Tomasz Śliwa Prof. Nzw, AGH Kraków
 • dr Marcin Cichosz, UMK Toruń
 • dr Sebastian Drużyński, UMK Toruń
 • dr Sławomir Gromadzki, PUZIM w Ciechanowie, FREO Toruń
 • dr Bartłomiej Igliński, UMK w Toruniu
 • dr Grzegorz Koziński, FREO Toruń
 • dr Paweł Machalski, PUZIM w Ciechanowie, AJ w Toruniu, FREO Toruń
 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie
 • dr Michał Piątek, FREO