Założenia ogólne

KONGRES ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ stanowi pierwszą edycję wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

Swoistym wyróżnikiem naszego kongresu jest fakt, że nie ograniczamy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R.

Głównym organizatorem KREO23 jest Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pozwolą one pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym.

Podczas uroczystej gali wręczymy statuetki  Kreator Energii osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem OZE, w tym naukowców, samorządowców i przedsiębiorców.

W dniach 9-10.10.2023 r. w toruńskim hotelu Filmar odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz cztery panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego.

Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023

Po kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Komitet naukowy KREO23:

 • dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
 • dr hab. Agnieszka Pilarska, UP w Poznaniu, FREO
 • dr hab. Bogusław Przywora, UJD w Częstochowie, FREO
 • dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK, FREO
 • dr Sławomir Gromadzki, PUZIM w Ciechanowie, FREO
 • dr Bartłomiej Igliński, UMK w Toruniu, FREO
 • dr Grzegorz Koziński, FREO
 • dr Paweł Machalski, PUZIM w Ciechanowie, AJ w Toruniu, FREO
 • dr inż. ​Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie
 • dr Michał Piątek, FREO

Komitet organizacyjny KREO23:

 • dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
 • dr Bartłomiej Igliński, UMK Toruń
 • dr Grzegorz Koziński, FREO
 • dr Paweł Machalski, FREO
 • Małgorzata Czubek, FREO
 • Piotr Galiński, FREO
 • Adam Jabczyński, FREO
 • Magdalena Kogga, FREO
 • Maciej Koziołocki, FREO
 • Aniela Purgat, UMK Toruń

Organizatorzy:

Podmioty dotujące:

 

Patronaty honorowe:

Współpraca:Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris